Fiske Ösans nedre

Fiskeinfo

Ösans nedre del tar sin början vid vägbron i samhället Fjället utanför Skövde och sträcker sig till sjön Östen. På sin väg rinner Ösan genom ett vackert kulturlandskap med inslag av ädellövskog.

Fiske från broar, närliggande ängar och åkrar eller med kanot rekommenderas. Här fiskar du bland annat gädda, abborre, bäcköring, färna, id, sarv, braxen, sutare och mört.

Som fiskare visar man varsamhet inför djurlivet i och vid ån och skräpar därför inte ner eller för ett högt väsen. I övrigt gäller allemansrätten och respekt för tomtmark och fastigheter (be om lov om man vill passera).

Område

Fiskevårdsområdet är begränsat av bron vid väg 200 i Fjällakvarn till utlopet i sjön Östen i Horn.


Fiskekort

Information

Dagkort gäller 24h från angivet klockslag. Årskort gäller kalenderår 1/1-31/12. Personer under 18 år fiskar gratis.

För mer information, besök gärna vår sida på iFiske

Försäljning

Pris dagskort: 50kr

Pris årskort: 350kr

Försäljning av dagskort bedrivs primärt via iFiske. För att köpa ett dagskort via iFiske skickas ett sms med texten FISKA 84A för dagskort, FISKA84B för årskort, följt av För- och efternamn till 72456. Fiskekortet skickas då via SMS till din telefon.

För dig som vill köpa ett årskort eller fysiskt dagskort finns kort att köpa vid/hos:

El-Ge Sportfiske Skövde